Anunturi

Ordin 304 din Iulie 2023 privind dimensiunea pestilor care pot fi capturati/retinuti

…………………………………………………………………………………………………………………………

Incepand cu  01.06.2023

C O T I Z A T I I  si  C O N T R I B U T I I

 I .   Membrii pescari AJVPS Salaj   2023

        In urma Hotararii Adunarii Generale a membrilor AJVPS Salaj din data de  27.04.2023 s-au hotarat urmatoarele sume pentru membrii pescari ai AJVPS Salaj:

 Pentru fondurile piscicole – ape curgatoare din judet:

 • Pret intreg  – 255 lei(160 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 95 lei( 55 lei repopulare + 40 lei echipament paza si control .)
 • Pensionari sub 65 de ani255 lei (160 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 95 lei( 55 lei repopulare + 40 lei echipament paza si control.)
 • Pensionari intre 65 – 70 de ani  -175 lei (80 cotizatie membru pesc.Salaj + 95 lei( 55 lei repopulare + 40 lei echipament paza si control)
 • Pensionari intre 70 – 75 de ani  - *135 lei ( 40 lei cotizatie membru pesc.Salaj+ 95 lei( 55 lei repopulare + 40 lei echipament paza si control)
 • Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi – *95 lei ( 0 lei cotizatie membru pesc.Salaj+ 95 lei( 55 lei repopulare + 40 lei echipament paza si control)
 • Persoane cu dizabilitati grad I si II – *175 lei( 80 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 95 lei( 55 lei repopulare + 40 lei echipament paza si control))
 • Copii pana la 10 ani40 lei(40 lei cotizatie membru pesc.Salaj.) – 2 undite!!!
 • Copii de la 10-14 ani80 lei( 80 lei cotizatie membru pesc.Salaj.) 
 • Elevi de la 14-18 ani +studenti la zi175 lei (80 cotizatie membru pesc.Salaj +95 lei(  55 lei contributie repopulare + 40 lei echipament paza si control.)   
 • Membrii vanatori +membri CC 175 lei (80 cotizatie membru pesc.Salaj + 95 lei (  55 lei contributie repopulare + 40 lei paza si control)
 • Cotizatie/zi de pescuit (24ore) 60 lei ( pentru cei care sunt membrii la alte ajvps-uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS Salaj )
 • Carnet membru pescar -  10 lei

    PENTRU TOATE FONDURILE PISCICOLE 2023

 amenajari ( Varsolt si Salatig ) + ape curgatoare din judet:

 •  Pret intreg - 350 lei (160 cotizatie membru pesc.Salaj190 lei( 110 lei  repopulare + 20 lei amenajari +20 salubrizare + 40 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Pensionari sub 65 de ani350 lei (160 cotizatie membru pesc.Salaj190 lei( 110 lei repopulare + 20 lei amenajari +20 salubrizare + 40 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Pensionari intre 65 – 70 de ani  - 270 lei (80 cotizatie membru pesc.Salaj) +190 lei(  110 lei repopulare + 20 lei amenajari +20 salubrizare + 40 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Pensionari intre 70 –75 de ani- 230 lei (40 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 190 lei(  110 lei repopulare + 20 lei amenajari +20 salubrizare + 40 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi190 lei ( 0 lei cotizatie membru pesc.Salaj+190 lei(  110 lei repopulare + 20 lei amenajari +20 salubrizare + 40 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Persoane cu dizabilitati grad I si II270 lei ( 80 lei cotizatie membru pesc.Salaj 190 lei(  110 lei repopulare + 20 lei amenajari +20 salubrizare + 40 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Copii pana la 10 ani40 lei ( 40 lei cotizatie membru pesc.Salaj.) -2undite !!!
 • Copii de  la 10 – 14 ani – 80 lei ( 80 lei cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Elevi de la 14-18 ani +studenti la zi175 lei  (80 cotizatie membru pesc.Salaj + 95 lei(  55 lei contributie repopulare  +  40 echip paza)
 • Membrii vanatori +membri CC 270 lei ( 80 cotizatie membru pesc.Salaj +190 lei(  110 lei contributie repopulare + 20 lei amenajari +20 salubrizare + 40 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)

Cotizatie/zi de pescuit (24ore) 60 lei ( pentru cei care sunt membrii la alte ajvps-uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS Salaj)

…………………………………………………………………………………………………………………………

 Regulament pescuit pentru anul 2023

…………………………………………………………………………………………………………………………

 A N U N T !

In data de 08.12.2022 ora 17.00, v-a avea loc Adunarea Generala a Clubului Pescarilor din cadrul            AJVPS Salaj.

Adunarea Generala v-a avea loc la sediul AJVPS Salaj si are urmatoarea ordine de zi:
- Darea de seama pe anul 2022
- Validarea cotizatiei pescuit pe anul 2023

Va asteptam pe toti membrii nostrii – pescari la o discutie deschisa si pertinenta pe probleme de pescuit.

Secretar: Clubul Pescarilor
Veronica Ispas

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

  CONVOCATOR

 AJVPS  SALAJ , anunta membrii delegati vanatori si pescari ca Adunarea Generala a AJVPS  SALAJ pe anul 2022 se va desfasura in data de 21.04.2022 , ora 16, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Zalau cu urmatoarea ordine de zi :

1) Prezentarea activitatii pe ultimii 5 ani

2) Prezentarea exercitiului financiar pe anul 2021

3) Raportul Comisiei de Cenzori

4) Prezentarea BVC-ului pe anul 2022

5) Alegerea si validarea organelor de conducere ale AJVPS  SALAJ

6) Diverse- Discutii – Contestatii

                                                                           AJVPS  SALAJ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

A N U N T

In data de 31.03.2022 ora 17.00, v-a avealoc Adunarea Generala a Clubului Pescarilor

din cadrul AJVPS Salaj.

 Adunarea Generala v-a avea loc la sediul AJVPS Salaj  si are urmatoarea ordine de zi:

 - Alegeri Clubul Pescarilor 

Presedinte Clubul Pescarilor

   Veronica Ispas

Informam membrii Clubului Pescarilor din cadrul AJVPS Salaj:

         Membrii clubului care doresc sa candideze la functia de presedinte respectiv vicepresedinti ai Clubului Pescarilor din cadrul AJVPS  SALAJ (unul cu probleme de  pescuit recreativ si unul responsabil cu pescuitul  de competitie), trebuie sa isi depuna candidatura in scris la sediul asociatiei pana cel tarziu in data de 30.03.2022, ora 12.

Pe cerere se va specifica functia pentru care se candideaza.

 Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-  să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului, regulamentului  şi ale altor reglementări referitoare la pescuitul recreativ-sportiv;

-  Sa aiba o vechime in  asociaţie mai mare de 5 ani

- In ultimii 5 (cinci) ani, nu au fost sancţionaţi de asociaţie

Nota : Membrii care indeplinesc conditiile de mai sus  si  care vor fi alesi in functiile de presedinte si vicepresedinte vor trebui sa depuna la sediul asociatiei cazierul fiscal si cazierul judiciar (fara antecedente penale) pe care va trebui sa le depunem la Grefa Judecatoriei Zalau in vederea validarii membrilor Consiliului de Conducere al AJVPS  SALAJ  de catre Instanta de Judecata 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 A N U N T

In data de 17.03.2022 ora 17.00 , v-a avea loc Sedinta de lucru a Clubului Pescarilor din cadrul AJVPS Salaj cu urmatoarea ordine de zi:
- Prezentarea activitatii clubului pe 2021
- Planul de activitati a clubului pe 2022
- Discutii preliminare AG a clubului – stabilirea datei
- Diverse
Va asteptam pe toti membrii nostrii – pescari la o discutie deschisa si pertinenta pe probleme de pescuit.
Vicepresedinte AJVPS Salaj
Veronica Ispas

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

ATENTIE !

Se interzice pescuitul in 2022 la ştiuca, pe o durată de 40 zile, în perioada 01 februarie – 15 martie inclusiv!

Pe acumulare SALATIG este strict interzis pescuitul la toate speciile in aceasta perioada!

Conducerea AJVPS Salaj

…………………………………………………………………………………………………………………………

 C O T I Z A T I I  si  C O N T R I B U T I I

I .   Membrii pescari AJVPS Salaj   2022

        In urma Hotararii Adunarii Generale a membrilor AJVPS Salaj din data de  31.12.2021 s-au hotarat urmatoarele sume pentru membrii pescari ai AJVPS Salaj:

 PENTRU TOATE FONDURILE PISCICOLE 2022 - Amenajari (Varsolt si Salatig) + ape curgatoare din judet:

 • Pret intreg  - 100 lei (cotizatie membru pesc.Salaj+150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere)
 • Pensionari sub 65 de ani – 100 lei (cotizatie membru pesc.Salaj+ 150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere)
 • Pensionari intre 65 – 70 de ani  - 50 lei (cotizatie membru pesc.Salaj+ 150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere)
 • Pensionari intre 70 – 75 de ani  - 25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi – 0 lei
 • Persoane cu dizabilitati grad I si II – 50 lei (50 lei cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Copii pana la 10 ani – 25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj) 
 • Copii de  la 11 – 14 ani inclusiv – 50 lei (cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Elevi 15-18 ani +studenti la zi – 50 lei (cotizatie membru pesc.Salaj+ 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)
 • Membrii vanatori +membri CC – 50 lei (cotizatie membru pesc.Salaj+ 150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere)
 • Cotizatie/zi de pescuit (24ore) – 50 lei (pentru cei care sunt membrii la alte AJVPS-uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS SALAJ)

Pentru fondurile piscicole – DOAR ape curgatoare din judet:

 •  Pret intreg  – 100 lei (cotizatie membru pesc.Salaj) + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)
 • Pensionari sub 65 de ani100 lei (cotizatie membru pesc.Salaj) + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)
 • Pensionari intre 65 – 70 de ani  – 50 lei (cotizatie membru pesc.Salaj) + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)
 • Pensionari intre 70 – 75 de ani  - 25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi0 lei
 • Persoane cu dizabilitati grad I si II50 lei (50 lei cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Copii pana la 10 ani25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj) 
 • Copii de la 11-14 ani inclusiv 50 lei (50 lei cotizatie membru pesc.Salaj)  
 • Elevi 15-18 ani + studenti la zi50 lei (cotizatie membru pesc.Salaj) + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)   
 • Membrii vanatori +membri CC 50 lei (cotizatie membru pesc.Salaj) + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)
 • Cotizatie/zi de pescuit (24ore) 50 lei (pentru cei care sunt membrii la alte AJVPS-uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS SALAJ)

Atentie !

 • Pentru apele curgatoare se ofera reciprocitate cu alte asociatii afiliate la AGVPS Romania in urmatoarele conditii: Achitarea a 50% din cotizatie de membru pescar in Salaj + taxele de repopulare si amenajare!!!!!!!!!!
 • Pentru Lacul Varsolt si Salatig – se poate pescui DOAR cu carnet de pescuit in Salaj sau pentru cei care NU doresc sa fie membri in asociatia noastra si au permis ANPA eliberat de o alta asociatie – taxa de pescuit /zi (24 ore) = 50 lei
 • Nu se poate achita numai o parte -  toate sumele sunt obligatorii – adica: COTIZATIE + REPOPULARE + AMENAJARI + SALUBRIZAREA + DOTARI!

       Pentru pescarii care doresc sa pescuiasca in Salaj si sunt membri ai unei asociatii afiliate la AGVPS si nu au posibilitatea de a veni la sediul asociatiei sau la magazinul Sport-Weekend din Zalau – AJVPS Salaj pune la dispozitie urmatorul cont:  RO64BUCU1842230941009RON deschis la Alpha Bank Zalau  cu mentiunea – optiunea fiecarui pescar (Ex: cotizatie pescuit Salaj 2022; cotizatie pescuit pe zi;  etc)

II. Membrii vanatori  AJVPS Salaj   2022

Cotizatia membrilor vanatori este de 1600 lei !

 

ATENTIE !

      Cotizatiile, atat pentru membrii vanatori cat si pentru pescari, se vor achita pana la datele  prevazute  in Satutul asociatiei !

IMPORTANT

Conform Art.7 litera c din Statutul AJVPS Salaj

 c) Membri AJVPS Salaj pot beneficia de reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de  31 ianuarie   pentru anul în curs;

 Conducerea

AJVPS Salaj

Cotizatii membru pescar + contiributii pescuit 2022

Regulament de pescuit pe Lac Varsolt si Salatig 2022

…………………………………………………………………………………………………………………………

A N U N T 

Conform ORDINULUI Nr. Nr. 58/12.03.2021 – 462/17.03.2021emis de M.A.D.R. si M.M.A.P.  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada:

09.04. 2021  – 07.06. 2021 inclusiv

 ATENTIE !

Conform regulamentelor de pescuit a AJVPS Salaj in perioada de prohibitie se interzice pescuitul cu momeli artificiale la stiuca pe toate fondurile piscicole administrate de  AJVPS Salaj.

Pe toate fondurile piscicole administrate de AJVPS Salaj, pescuitul in aceasta perioada este STRICT INTERZIS LA TOATE SPECIILE DE PESTI !

                                                                                   Conducerea AJVPS Salaj

…………………………………………………………………………………………………………………………

 ATENTIE!

Se interzice pescuitul in 2021 la şalau si biban în perioada 20 martie – 07 iunie inclusiv!

Daca in perioada 20.03-09.04 se prinde accidental salau si/sau
biban, acestia se vor elibera imediat in mediu natural. In aceasta
perioada este STRICT INTERZIS pescuitul la spining sau cu pestisor
viu pe toate fondurile piscicole administrate de AJVPS Salaj!

Conducerea AJVPS Salaj

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

A N U N T

In data de 11.03.2021  ora 17.00 , v-a avea loc Adunarea Generala a   Clubului Pescarilor din cadrul AJVPS Salaj.

Va asteptam pe toti membrii nostrii – pescari la o discutie deschisa si pertinenta  pe probleme  de pescuit.

                   Vicepresedinte AJVPS Salaj

Veronica Ispas

…………………………………………………………………………………………………………………………
Atentie pescari!
Conform ORDIN Nr. 43/310/2020 urmeaza perioada de prohibitie totala la stiuca valabila in anul 2021!

Se interzice pescuitul in 2021 la ştiuca, pe o durată de 40 zile, în perioada februarie – 15 martie inclusiv!
Pe acumulare SALATIG este strict interzis pescuitul la toate speciile in aceasta perioada!

…………………………………………………………………………………………………………………………

Cotizatii membru pescar + contiributii pescuit 2021

Regulament de pescuit pe ape curgatoare 2021

Regulament de pescuit pe Lac Varsolt si Salatig 2021

…………………………………………………………………………………………………………………………

ATENTIE PESCARI!

ORDIN Nr. 43/310/2020 din 11 februarie 2020
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020
ART. 3
(1) Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii:
a) 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puţin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;

 ………………………………………………………………………………………………………………………

C O T I Z A T I I

 I .   Membrii pescari AJVPS Salaj 2021

        In urma Hotararii Adunarii Generale a membrilor AJVPS Salaj din data de  21.12.2020 s-au hotarat urmatoarele cotizatii pentru membrii pescari ai AJVPS Salaj:

Pentru fondurile piscicole – doar ape curgatoare (fara Varsolt si Salatig) din judet:

 • Pret intreg 100 lei cotizatie membru pesc.Salaj75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari.)
 • Pensionari sub 65 de ani100 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari.)
 • Pensionari intre 65 – 70 de ani  - 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)
 • Pensionari intre 70 – 75 de ani  - 25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj) Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi0 lei
 • Persoane cu dizabilitati grad I si II50 lei (50 lei cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Copii pana la 14 ani25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj)   
 • Elevi 14-18 ani +studenti la zi – 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)   
 • Membrii vanatori +membri CC – 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 75 lei (40 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari)
 • Cotizatie/zi de pescuit (24ore) 50 lei (pentru cei care sunt membrii la alte ajvps-uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS Salaj )

    Pentru toate fondurile piscicole – amenajari (Varsolt si Salatig) si ape curgatoare din judet:

 • Pret intreg  - 100 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Pensionari sub 65 de ani – 100 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere)
 • Pensionari intre 65 – 70 de ani  - 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere)
 • Pensionari intre 70 – 75 de ani  - 25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj) Pensionari peste 75 de ani + veterani de razboi0 lei
 • Persoane cu dizabilitati grad I si II50 lei (50 lei cotizatie membru pesc.Salaj)
 • Copii pana la 14 ani25 lei (25 lei cotizatie membru pesc.Salaj)   
 • Elevi 14-18 ani +studenti la zi – 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj + 150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere.)
 • Membrii vanatori +membri CC 50 lei cotizatie membru pesc.Salaj 150 lei (80 lei contributie repopulare + 35 lei amenajari +10 salubrizare + 25 echipamente si accesorii paza si supraveghere)
 • Cotizatie/zi de pescuit (24ore) 50 lei (pentru cei care sunt membrii la alte ajvps-uri si nu doresc sa fie membri si la AJVPS Salaj)

 Atentie !

 • Pentru apele curgatoare se ofera reciprocitate cu alte asociatii afiliate la AGVPS Romania in urmatoarele conditii:

-       Achitarea a 50% din cotizatie de pescuit in Salaj + taxele de repopulare si amenajare!!!!!!!!!!

 • Pentru Lacul Varsolt si Salatig – se poate pescui DOAR cu carnet de pescuit in Salaj sau pentru cei care NU doresc sa fie membri in asociatia noastra si au permis ANPA eliberat de o alta asociatie – taxa de pescuit /zi (24 ore) = 50 lei
 • Nu se poate achita numai o parte -  toate sumele sunt obligatorii – adica:

COTIZATIE + REPOPULARE + AMENAJARI + SALUBRIZAREA + DOTARI!

           Pentru pescarii care doresc sa pescuiasca in Salaj si sunt membri ai unei asociatii afiliate la AGVPS si nu au posibilitatea de a veni la sediul asociatiei sau la magazinul Sport-Weekend – AJVPS Salaj pune la dispozitie urmatorul cont:  RO64BUCU1842230941009RON deschis la Alpha Bank Zalau  cu mentiunea – optiunea fiecarui pescar (ex: cotizatie pescuit Salaj 2021; cotizatie pescuit pe zi; etc)

II. Membrii vanatori AJVPS Salaj 2021

 Cotizatia membrilor vanatori este de 1600 lei !

ATENTIE !

      Cotizatiile atat pentru membrii vanatori cat si pentru pescari, se vor achita pana la datele  prevazute  in Satutul asociatiei ! Art. 8 litera c.

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S.Salaj  au următoarele obligaţii:

c)* să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;

 IMPORTANT

Conform Art.7 litera c din Statutul AJVPS Salaj

 c) Membri AJVPS Salaj pot beneficia de reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de  31 ianuarie   pentru anul în curs;

 

Eliberarea permisului, a carnetului si plata cotizatiilor percepute se poate face la urmatoarele adrese:

- Zalau - Strada Corneliu Coposu, Bloc K 20-21, parter – Luni – Vineri  8.00 – 16.00

- Zalau - Clubul Pescarilor, Str. Corneliu Coposu, Bloc K 20-21, parter: Marti si  Joi  17.00- 19.00

            - Magazinul Sport Weekend Str. Crasnei:  Luni – Vineri  8.00 – 18.00  si Sambata 09-13.00

            - Magazin Vidra Str Simion Barnutiu nr. A29 parter: Luni – Sambata 9.00-16.00

- Simleul Silvaniei - Str. Garii, Bloc D3: Marti 9 –14 si Vineri  10 – 16

                              – Str. Ion Creanga nr. 25: Luni – Vineri 9.00 – 17.00 si Sambata 09.00-13.00

- Nusfalau - Str. Petofi Sandor nr. 118: Luni – Vineri 9.00 – 17.00 si Sambata 09.00-13.00

- Jibou - Str. Avram Iancu Bl. G14 ap. 3: Luni 9 – 15 si Joi 9 – 14.30

- Str. 22 Decembrie, Nr. 7: Cosmin Teglas – Tel: 0746108753

- Cehu Silvaniei - Magazin CarpSilv Str. Libertatii nr 52 Luni – Duminica 07.00-20.00

 

 II. Membrii vanatori  AJVPS Salaj   2020

 Cotizatia membrilor vanatori este de 1600 lei !

 ATENTIE !

       Cotizatiile atat pentru membrii vanatori cat si pentru pescari, se vor achita pana la datele  prevazute  in Satutul asociatiei ! Art. 8 litera c.

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S.Salaj  au următoarele obligaţii:

c)* să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;

 IMPORTANT

Conform Art.7 litera c din Statutul AJVPS Salaj

 c) Membri AJVPS Salaj pot beneficia de reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de  31 ianuarie   pentru anul în curs;

                                                          Conducerea

                                                                                                       AJVPS Salaj

…………………………………………………………………………………………………………………………

Program AJVPS Salaj

Caserie: Luni – Vineri 8 – 16

Clubul pescarilor si CSPS Meses: Luni si Joi: 17 – 19 (Vicepresedinte Ispas Veronica)

…………………………………………………………………………………………………………………………