Regulament de pescuit recreativ al A.J.V.P.S. Salaj pentru APE CURGATOARE 2021

 REGULAMENT DE PESCUIT RECREATIV a  A.J.V.P.S. SALAJ  pentru  APE CURGATOARE 2021

CAP. I CONDIŢII  SPECIFICE

1. Practicarea pescuitului recreativ pentru anul 2021 se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv  A.N.P.A, uninominal, valabil pe anul calendaristic in curs, impreuna cu carnetul de membru vizat la zi (pentru membrii Clubului) si dovada (chitanta)  achitarii obligatiilor la zi stabilite de Adunarea Generala a AJVPS Salaj, cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare.

Prezentul Regulament este bazat pe legislaţia în vigoare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR 60/08.03.2017 si  Statutul AJVPS Sălaj.

Cotizatiile se vor stabili anual si se vor achita inainte de inceperea primei partide de pescuit din an.

2. Permisul de pescuit si carnetul de membru sunt  documente  personale netransmisibile. Un pescar are dreptul la un singur permis de pescuit si un singur carnet de membru. Nu poate folosi permisele si /sau carnetele membrilor de familie sau a altora.

3. Pescuitul, se poate practica doar după luarea la cunoştiinţă şi respectarea stricta a prezentului regulament fara exceptie !

4. Este OBLIGATORIU completarea si detinerea FISEI DE CAPTURI la fiecare partida de pescuit. In cazul in care aceasta se completeaza total, se va solicita o alta ( nr 2…etc) de la personalul angajat sau de la magazin. Aceste fise de capturi se elibereaza si se predau pe baza de semnatura!

5. Eliberarea  permisului, a carnetului  si plata cotizatiilor  percepute  se face  la sediile Asociatiei AJVPS Salaj. Programul este :

- Zalau:

- Str. Corneliu Coposu, bloc K 20-21, parter: Luni – Vineri  8.00 – 16.00

       -  Clubul Pescarilor, Str. Corneliu Coposu, bloc K 20-21, parter: Luni  si  Joi  17.00- 19.00

       - Magazinul Sport-Weekend str. Crasnei: Luni – Vineri  8.00 – 18.00  si Sambata 09-13.00

- Simleul Silvaniei:

        –  Str. Garii, Bloc D3: Marti 9 – 14 si Vineri  10 – 16

        – Str Ion Creanga nr25: Luni – Vineri  9.00 – 17.00 si sambata 09.00 – 13.00

- Nusfalau:

       - Str. Petofi Sandor nr118: Luni – Vineri  9.00 – 17.00 si sambata 09.00-13.00                                                                         

- Jibou:

       – str. Avram Iancu bl G14 ap 3:  Luni  9 – 15  si  joi  9 – 14.30

       – str 22 Decembrie nr 7: Cosmin Teglas – tel : 0746108753

- Cehu Silvaniei:

        – Magazin CarpSilv Str. Libertatii nr 52: Luni – Duminica 07.00-20.00

                                           

CAP. II   DREPTURILE PESCARILOR
Membrii pescari ai A.J.V.P.S. SĂLAJ au dreptul:
        1.  De pescuit in condiţiile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 23/05.03.2008, publicat in M. O. nr. 180/10.03 2008, cu modificările şi completările ulterioare  şi a prezentului  Regulament a Clubului Pescarilor din cadrul  A.J.V.P.S. SĂLAJ .

       2.  Pescuitul recreativ-sportiv este permis atât în cursul zilei, cât şi noaptea, cu respectarea condiţiilor legale. Pe timp de noapte, standul de pescuit trebuie să fie vizibil iluminat (semnalizat) tot timpul.

        3.  De pescuit cu cel mult 4 (patru) undite sau patru lansete cu maxim doua carlige fiecare şi reţinerea a cel mult 5 (cinci) kg de peşte sau numai un singur peste dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg. pe zi de persoană, într-un stand de 10 m.

Peştii peste 10 kg se eliberează exceptie specia somn 20kg.

Concluzia: un pescar poate pleca de la locul de pescuit numai cu 5 (cinci) kg de peste

(Nu se poate invoca faptul ca a stat 3-4 zile).

       4.  Cei care dovedesc cu martori şi fotografii că au prins şi eliberat peşti de peste 15 kg, sunt premiati cu reducerea cotizaţiei de membru, pe anul urmator (20; 40; 60 %)

       5.  Orice pescar, membru AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia de a atrage atenţia celor care încalcă legea şi regulamentul în vigoare. Poate să facă plângere sau sesizare către asociaţie, susţinut de 2 martori, sau inregistrari audio-video si fotografii. Vor fi analizate de Comitetul Clubului, care va propune Consiliului asociatiei modul de rezolvare.

6. Orice pescar, membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia să anunţe organele competente dacă observă acţiuni de poluare sau mortalitate piscicolă.

7. Orice pescar, membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia să ia atitudine împotriva celor care încalcă regulile de pescuit recreativ-sportiv, care reţin peşti subdimensionaţi, deteriorează semnele indicatoare de pe malul lacului de acumulare sau încalca normele ecologice .

CAP.III   OBLIGAŢIILE   si  ACTIUNI   INTERZISE  PESCARILOR

Pescarii au urmatoarele obligaţii:

- Peştii subdimensionaţi se eliberează imediat indiferent de starea lor. La cei care au înghiţit cârligul foarte adânc se taie firul de pescuit în dreptul gurii .

- fiecare pescar este obligat sa cunoasca speciile de pesti si sa respecte dimensiunea legala a fiecarei specii conform listei ANPA !

- fiecare pescar este obligat sa completeze Fisa de Capturi la fiecare partida de pescuit cu  speciile de pesti capturate, conform ANPA !

- fiecare pescar este obligat sa pastreze curatenia si sa ecologizeze standul de pescuit inainte si dupa terminarea partidei de pescuit,  conform prezentului regulament!

- fiecare pescar este obligat sa elibereze  Peştii peste 10 kg respectiv 20Kg pentru specia somn!

- Este interzisa folosirea uneltelor de pescuit care duc la ranirea pestilor. Este interzisa folosirea uneltelor de plasa de orice fel, a materialelor explozive si a curentului electric  si a oricaror metode interzise de lege sau care se pot incadra ca acte de braconaj.

- comercializarea peştilor din pescuitul recreativ sportiv este stric interzisa.

- Faptele de braconaj, comercializarea peştilor si/sau nerespectarea prezentului regulament, duce la sancţionarea până la excluderea din rândul membrilor acestei asociaţii, pe termen determinat sau nedeterminat, hotărât de Consiliul asociaţiei, în afara sancţiunilor date de celelalte autorităţi.

La părăsirea locului de campare si/sau  pescuit – locul v-a fi curatat de resturi menajere . La plecare gunoiul trebuie depus în locurile amenajate , în containerele puse pentru acest scop.

- Se interzic auditiile muzicale,organizarea de picnicuri pe fond sonor zgomotos, transformarea pescuitului in serbare campeneasca !

Orice pescar, membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are obligatia să se supuna controalelor şi controlorilor din partea AJVPS Sălaj şi a organelor abilitate. Fiecare pescar are obligaţia de a prezenta permisul de pescuit, carnetul de membru pescar  si fisa de captura în cazul efectuării controalelor, precum şi dovada că a luat la cunoştinţă prezentul regulament.

CAP. IV . SANCTIUNI   A.J.V.P.S. SALAJ

    1. Avertisment scris.
    2. Suspendarea dreptului de pescuit si retragerea carnetului de  membru pescar pe termene determinate
        • Pentru 1 luna, Pentru 3. luni, Pentru 6 luni, Pentru 1 an

    3. Propunerea de suspendare/excludere, către inspectorul zonal A.N.P.A.pentru suspendarea / retragerea permisului de pescuit eliberat de ANPA. Contestatiile se depun la sediul filialei teritoriale ANPA, in termen legal.

    4. Clubul Pescarilor din cadrul AJVPS Salaj poate sa retraga dreptul de acces, implicit de pescuit pe apele administrate, celor care nu respecta prezentul regulament.
La constatarea abaterilor, controlorii autorizati de A.J.V.P.S. Salaj, pot reţine carnetele de membru pescar.

Consiliul Clubului Pescarilor si ulterior Consiliul de Conducere a A.J.V.P.S.Sălaj va dezbate şi va hotărî aplicarea sancţiunilor, dupa regulamentul de aplicare elaborat de Comisia de pescuit recreativ-sportiv si regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/ sportiv si a Statutului AJVPS Salaj.

 

Presedinte Clubul Pescarilor                                   Director AJVPS Salaj

Veronica Ispas                                                      ing. Cristian Crisan