Cotizatii vanatoare 2019

II. Membrii vanatori  AJVPS Salaj   2019

Cotizatia membrilor vanatori este de 1600 lei !

ATENTIE !

      Cotizatiile atat pentru membrii vanatori cat si pentru pescari, se vor achita pana la datele  prevazute  in Satutul asociatiei ! Art. 8 litera c.

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S.Salaj  au următoarele obligaţii:

c)* să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;

IMPORTANT

Conform Art.7 litera c din Statutul AJVPS Salaj

c) Membri AJVPS Salaj pot beneficia de reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de  31 ianuarie   pentru anul în curs;

                                                         Conducerea

                                                                                                   AJVPS Salaj