Regulament de pescuit recreativ pe Lacuri de acumulare 2021

Regulament de pescuit recreativ pe lacuri de acumulare  2021

   CAP. I CONDIŢII  SPECIFICE

   1. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv pentru anul 2021 se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv  A.N.P.A, uninominal, valabil pe anul calendaristic in curs, impreuna cu carnetul de membru vizat la zi (pentru membrii Clubului) si dovada( chitanta)  achitarii obligatiilor la zi stabilite de Adunarea Generala a AJVPS Salaj, cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare.            Prezentul Regulament este bazat pe legislaţia în vigoare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,cu modificările şi completările ulterioare,Ordinul MADR 60/08.03.2017, Statutul AJVPS Sălaj si Conventia încheiat între SGA Sălaj şi AJVPS Sălaj.

 Cotizatiile se vor stabili anual si se vor achita inainte de inceperea primei partide de pescuit din an.

   2. Permisul de pescuit si carnetul de membru sunt  documente  personale netransmisibile. Un pescar are dreptul la un singur permis de pescuit si un singur carnet de membru. Nu poate folosi permisele si /sau carnetele membrilor de familie sau a altora.

   3. Pescuitul, se poate practica doar după luarea la cunoştiinţă şi respectarea stricta a prezentului regulament fara exceptie !

   4. Este OBLIGATORIU completarea si detinerea FISEI DE CAPTURI la fiecare partida de pescuit. In cazul in care aceasta se completeaza total, se va solicita o alta ( nr 2…etc) de la personalul angajat sau de la magazin. Aceste fise de capturi se elibereaza si se predau pe baza de semnatura!

  5. Eliberarea  permisului, a carnetului  si plata cotizatiilor  percepute  se face  la sediile Asociatiei AJVPS Salaj. Programul este :

- Zalau:

- Str. Corneliu Coposu, bloc K 20-21, parter: Luni – Vineri  8.00 – 16.00

       - Clubul Pescarilor, Str. Corneliu Coposu, bloc K 20-21, parter: Luni  si  Joi  17.00- 19.00

       - Magazinul Sport-Weekend str. Crasnei: Luni – Vineri  8.00 – 18.00  si Sambata 09-13.00

- Simleul Silvaniei:

        – Str. Garii, Bloc D3: Marti 9 – 14 si Vineri  10 – 16

        – Str Ion Creanga nr25: Luni – Vineri  9.00 – 17.00 si sambata 09.00 – 13.00

- Nusfalau:

        – Str. Petofi Sandor nr118: Luni – Vineri  9.00 – 17.00 si sambata 09.00-13.00                                                                          

- Jibou:

        – str. Avram Iancu bl G14 ap 3:  Luni  9 – 15  si  joi  9 – 14.30

        – str 22 Decembrie nr 7: Cosmin Teglas – tel : 0746108753

- Cehu Silvaniei:

- Magazin CarpSilv Str. Libertatii nr 52: Luni – Duminica 07.00-20.00

   6. In caz exceptional, doar pentru Virsolt, pescarii pot achita cotizatiile la paznicii piscicoli Iacob Nicolae, telefon 0744663578.

CAP. II   DREPTURILE PESCARILOR

Membrii pescari ai A.J.V.P.S. SĂLAJ au dreptul:
        1.  De pescuit in condiţiile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 23/05.03.2008, publicat in M. O. nr. 180/10.03 2008, cu modificările şi completările ulterioare  şi a prezentului  Regulament a Clubului Pescarilor din cadrul  A.J.V.P.S. SĂLAJ .

       2.  Pescuitul recreativ-sportiv este permis atât în cursul zilei, cât şi noaptea, cu respectarea condiţiilor legale. Pe timp de noapte, standul de pescuit trebuie să fie vizibil iluminat (semnalizat) tot timpul.

        3.  De pescuit cu cel mult 4 (patru) undite sau patru lansete cu maxim doua carlige fiecare şi reţinerea a cel mult 5 (cinci) kg de peşte sau numai un singur peste dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg. pe zi de persoană, într-un stand de 10 m .

**** Peştii peste 10 kg se eliberează imediat !!!!!exceptie specia SOMN -20KG !!!!!

Concluzia: un pescar poate pleca de la locul de pescuit doar cu 5 (cinci) kg de peste. (Nu se poate invoca faptul ca a stat 3-4 zile).

        4.  Orice pescar, membru AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia de a atrage atenţia celor care încalcă legea şi regulamentul în vigoare. Poate să facă plângere sau sesizare către asociaţie, susţinut de 2 martori sau inregistrari audio-video si fotografii. Vor fi analizate de Comitetul Clubului, care va propune Consiliului asociatiei modul de rezolvare.

     5. Pescuitul recreativ/sporiv se practică  in exclusivitate de pe mal, în exteriorul zonei de restricţie cu regim sever, interzis accesului şi pescuitului, conform regulilor stabilite de Apele Române, cu respectarea hărţii anexate a lacului de acumulare Vârsolţ.

6. Un stand de pescuit pe lacul de acumulare Vârsolţ, poate fi de maximum 10 m pentru un pescar.

7. Orice pescar, membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia să anunţe organele competente dacă observă acţiuni de poluare sau mortalitate piscicolă.

8. Orice pescar, membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia să ia atitudine împotriva celor care încalcă regulile de pescuit recreativ-sportiv, care reţin peşti subdimensionaţi, deteriorează semnele indicatoare de pe malul lacului de acumulare sau încalca normele ecologice.

CAP.III    OBLIGAŢIILE   si  ACTIUNI   INTERZISE  PESCARILOR  Pescarii au obligaţia :
       1.  Să respecte restricţia de interzicere a accesului pe baraj, diguri si în zona de restricţie cu regim sever a lacului de acumulare şi a circulaţiei cu orice mijloc de transport, în orice perioadă, folosind doar căile de acces şi parcare, aprobate şi delimitate de AJVPS Salaj.

- Peştii subdimensionaţi se eliberează imediat indiferent de starea lor. La cei care au înghiţit cârligul foarte adânc se taie firul de pescuit în dreptul gurii .

- fiecare pescar este obligat sa cunoasca speciile de pesti si sa respecte dimensiunea legala a fiecarei specii conform listei ANPA!

- fiecare pescar este obligat sa pastreze curatenia si sa ecologizeze standul de pescuit inainte si dupa terminarea partidei de pescuit,  conform prezentului regulament!

- fiecare pescar este obligat sa completeze Fisa de Capturi la fiecare partida de pescuit cu  speciile de pesti capturate, conform ANPA !

- fiecare pescar este obligat sa elibereze  Peştii peste 10 kg respectiv 20Kg pentru specia somn!

- Nădirea şi pescuitul se poate face doar de pe mal  prin aruncare sau cu barcuta de nadire (navomodel). Ducerea firelor la locul de pescuit, nădirea, în orice alt mod (bărci, înot, etc) este interzisă!

       - Este interzisa folosirea uneltelor de pescuit care duc la ranirea pestilor. Este interzisa folosirea uneltelor de plasa de orice fel, a materialelor explozive si a curentului electric  si a oricaror metode interzise de lege sau care se pot incadra ca acte de braconaj.

- comercializarea peştilor din pescuitul recreativ sportiv este stric interzisa.

- constructiile de orice fel (colibe, pontoane…etc) in zona de pescuit a lacului, sunt interzise!

     - pescuitul din apa in lacul de acumulare Virsolt este strict interzisa!

- Faptele de braconaj, comercializarea peştilor si/sau nerespectarea prezentului regulament, duce la sancţionarea până la excluderea din rândul membrilor acestei asociaţii, pe termen determinat sau nedeterminat, hotărât de Consiliul Asociaţiei, în afara sancţiunilor date de celelalte autorităţi.

 2.  STANDUL  DE PESCUIT 

Un stand de pescuit pe lacul de acumulare Vârsolţ, poate fi de maximum 10 m pentru un pescar .

       - Standul ocupat trebuie curăţat înaintea începerii pescuitului si la terminarea partidei de pescuit.
       -   Nu se poat ocupa sau reţine standuri de pescuit pentru pescarii care nu sunt la faţa locului. Nu există locuri ocupate dinainte sau locuri destinate cuiva .

       -   Nu se pot lăsa beţe de pescuit sub supravegherea altcuiva. Regula, standul este ocupat de primul venit.

-  În momentul în care un pescar părăseşte standul de pescuit mai mult de 15 minute, este obligatscoată monturile din apă si betele din stand, in caz contrar betele acestea vor fi ridicate de catre paznic si predate la sediul Clubului ca unelete de pescuit abandonate !

          4. AMBARCATIUNI

Deţinerea de barcă pe conturul lacului este strict interzisă.

- Introducerea de bărci şi ambarcaţiuni de orice tip pe lacul de acumulare este strict interzisa, conform hotărârilor luate de Apele  Române  privind protecţia calităţii apei – exceptie facand navomodelele pentru nadire !

 5.  CAMPAREA:

- Camparea  în zona de pescuit a lacului este permisă doar cu corturi personale. Orice construcţie improvizată sau rulote sunt interzise.

Camparea în zona de protecţie a barajului, sau unde nu este delimitat, la mai puţin de 50 m de marginea apei.”Taberele permanente organizate” sunt  interzise. Personalul de serviciu va monitoriza durata fiecărei campări pentru a exclude posibilitatea creării de avantaje nepermise din partea unor grupe de interese, care nu au în obiectiv pescuitul sportiv/recreativ, ci obtinerea de foloase materiale.

Scaldatul si pescuitul din apa in lacul de acumulare Virsolt este strict interzisa

parcarea masinilor la mai putin de 50 m de mal este strict interzisa!

Aprinderea focului  este permisa doar pe vatra suspendata autorizata. Aprinderea focului in locuri neamenajate direct pe pamant si parasirea focului deschis se pedepseste conform legii!

La părăsirea locului de campare si/sau  pescuit – locul v-a fi curatat de resturi menajere. La plecare gunoiul trebuie depus în locurile amenajate, în containerele puse pentru acest scop.

- Se interzic auditiile muzicale, organizarea de picnicuri pe fond sonor zgomotos, transformarea pescuitului in serbare campeneasca !

Orice pescar, membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are obligatia să se supuna controalelor şi controlorilor din partea AJVPS Sălaj şi a organelor abilitate. Fiecare pescar are obligaţia de a prezenta permisul de pescuit, carnetul de membru pescar  si fisa de captura în cazul efectuării controaleleor, precum şi dovada că a luat la cunoştinţă prezentul regulament.

CAP. IV . SANCTIUNI   A.J.V.P.S. SALAJ

    1. Avertisment scris sau verbal.
    2. Suspendarea dreptului de pescuit si retragerea carnetului de  membru pescar pe termene determinate
• Pentru 1 luna, Pentru 3. luni, Pentru 6 luni, Pentru 1 an pentru urmatoarele abateri:

-                   pesti sub dimensiunea legala

-                   cantitate mai mare de 5 kg in juvelnic

-                   nerespectare accesului in zonele de restrictie

-                   neprezentarea documentelor angajatilor si controlorilor AJVPS Salaj

-                   nerespectare  conditiilor de salubrizare din Regulamentul AJVPS Salaj

-                   retinerea pestilor mai mari de 10 Kg, respectiv 20Kg pentru somn

-                   NERESPECTAREA REGULAMENTELOR DE PESCUIT IN SALAJ si a Legislatiei in vigoare!

-                   Prejudicierea imaginii AJVPS Salaj – Clubul Pescarilor !

    3. Propunerea de suspendare/excludere, către inspectorul zonal A.N.P.A.pentru suspendarea / retragerea permisului de pescuit eliberat de ANPA. Contestatiile se depun la sediul filialei teritoriale ANPA, in termen legal.

    4. Clubul Pescarilor din cadrul AJVPS Salaj poate sa retraga dreptul de acces, implicit de pescuit, pe lacul de acumulare Varsolt, celor care nu respecta prezentul regulament.
La constatarea abaterilor, controlorii autorizati de A.J.V.P.S.Salaj, pot reţine carnetele de membru pescar.

Consiliul Clubului Pescarilor si ulterior Consiliul de Conducere a A.J.V.P.S.Sălaj va dezbate şi va hotărî aplicarea sancţiunilor, dupa regulamentul de aplicare elaborat de Comisia de pescuit recreativ-sportiv si regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/ sportiv si a Statutului AJVPS Salaj.

 5. Conform Satutului AJVPS Salaj – pot fi exclusi din randurile membrilor AJVPS Salaj cei care aduc prejudicii si incriminari asociatiei respectiv -Clubului Pescarilor!!!

 

Presedinte Clubul Pescarilor                                   Director AJVPS Salaj

Veronica Ispas                                                      ing. Cristian Crisan