Regulament de pescuit recreativ pe Lacuri de acumulare 2022

Regulament de pescuit recreativ pe Lacuri de acumulare  2022

Regulament de pescuit pe Lac Varsolt si Salatig 2022

        CAP. I CONDIŢII  SPECIFICE

   1.   Practicarea pescuitului recreativ/sportiv pentru anul 2022 se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv  A.N.P.A, uninominal, valabil pe anul calendaristic in curs, impreuna cu carnetul de membru vizat la zi (pentru membrii Clubului) si dovada( chitanta)  achitarii obligatiilor la zi stabilite de Adunarea Generala a AJVPS Salaj, cu respectarea prevederilor legale si statutare in vigoare.            Prezentul Regulament este bazat pe legislaţia în vigoare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,cu modificările şi completările ulterioare,Ordinul MADR 60/08.03.2017, Statutul AJVPS Sălaj si Conventia încheiat între SGA Sălaj şi AJVPS Sălaj.

 Cotizatiile se vor stabili anual si se vor achita inainte de inceperea primei partide de pescuit din an.

     2. Permisul de pescuit si carnetul de membru sunt  documente  personale netransmisibile.Un pescar are dreptul la un singur permis de pescuit si un singur carnet de membru. Nu poate folosi permisele si /sau carnetele membrilor de familie sau a altora.

     3. Pescuitul, se poate practica doar după luarea la cunoştiinţă şi respectarea stricta a prezentului regulament fara exceptie !

     4. Este OBLIGATORIU completarea si detinerea FISEI DE CAPTURI la fiecare partida de pescuit. In cazul in care aceasta se completeaza total, se va solicita o alta ( nr 2…etc) de la personalul angajat sau de la magazin. Aceste fise de capturi se elibereaza si se predau pe baza de semnatura!

   5. Eliberarea  permisului, a carnetului  si plata cotizatiilor  percepute  se face  la sediile Asociatiei AJVPS Salaj. Programul este :

Zalau     - Strada Corneliu Coposu, bloc K 20-21, parte  – Luni – Vineri  8.00 – 16.0

              - Magazinul Carasu str. Crasnei Luni – Vineri  8.00 – 18.00  si sambata 09-13.00

Magazin Vidra str S Barnutiu nr A29 parter Luni – Sambata 9.00-16.00

Simleul Silvaniei  – Str. Garii, Bloc D3  -Marti 9 –14 si Vineri  10 – 16 Club Simleu

- Str. Ion Creanga nr25   Luni – Vineri  9.00 – 17.00 si sambata 09.00-13.00

                             - Str. Garii nr 2 – SC KGA Fish SRL – 9.00-17.00

Nusfalau - Str. Petofi Sandor nr118  Luni – Vineri  9.00 – 17.00 si sambata 09.00-13.00                                                                          

Jibou – Str. Avram Iancu bl G14 ap 3   Luni  9 – 15  si  joi  9 – 14.30

          –  Cosmin Teglas – str. 22 Decembrie nr 7 – telefon: 0746108753

Cehu Silvaniei - Magazin CarpSilv str.Libertatii nr 52 Luni-duminica 07.00-20.00

Baia Mare – magazinul Avatu

       6 . In caz exceptional ,  pentru Virsolt, pescarii pot achita cotizatiile la paznicii piscicoli Iacob Nicolae, telefon 0744663578 si pe Somes – Cosmin Teglas telefon 0746108753    

CAP. II   DREPTURILE PESCARILOR

Membrii pescari ai A.J.V.P.S.  SĂLAJ  au dreptul:

        1.  De pescuit in condiţiile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 23/05.03.2008, publicat in M. O. nr. 180/10.03 2008, cu modificările şi completările ulterioare  şi a prezentului  Regulament a Clubului Pescarilor din cadrul  A.J.V.P.S. SĂLAJ .

        2.  Pescuitul recreativ-sportiv este permis atât în cursul zilei , cât şi noaptea , cu respectarea condiţiilor legale. Pe timp de noapte , standul de pescuit trebuie să fie vizibil iluminat(semnalizat) tot timpul.

        3.  De pescuit cu cel mult 4(patru) undite sau patru lansete cu cate doua carlige fiecare şi reţinerea a cel mult 5 (cinci) kg de peşte sau numai un singur peste dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg. pe zi de persoană. , într-un stand de 10 m . **** Peştii peste 10 kg se eliberează imediat !!!!!exceptie specia SOMN -20KG !!!!!

       4.  Orice pescar , membru AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia de a atrage atenţia celor care încalcă legea şi regulamentul în vigoare .Poate să facă plângere sau sesizare către asociaţie , susţinut de 2 martori, sau inregistrari audio-video si fotografii . Vor fi analizate de Comitetul Clubului,care va propune Consiliului asociatiei modul de rezolvare.

     5. Pescuitul recreativ/sporiv se practică  in exclusivitate de pe mal , în exteriorul zonei de restricţie cu regim sever , interzis accesului şi pescuitului, conform regulilor stabilite de Apele Române , cu respectarea hărţii anexate a lacului de acumulare Vârsolţ.

6. Un stand de pescuit pe lacul de acumulare Vârsolţ , poate fi de maximum 10 m pentru un pescar.

7. Orice pescar , membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia să anunţe organele competente dacă observă acţiuni de poluare sau mortalitate piscicolă.

8. Orice pescar , membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are dreptul si obligatia să ia atitudine împotriva celor care încalcă regulile de pescuit recreativ-sportiv care reţin peşti subdimensionaţi, deteriorează semnele indicatoare de pe malul lacului de acumulare sau încalca normele ecologice, a celor care nu au o atitudine corespnzatoare activitatii de pescuit recreativ si deranjeaza sonor ( muzica la maxim, urlete, scandal,etc.)

CAP.III    OBLIGAŢIILE   si  ACTIUNI   INTERZISE  PESCARILOR 

Pescarii au obligaţia :

      1.  – Să respecte restricţia de interzicere a accesului pe baraj , diguri si în zona de restricţie cu regim sever a lacului de acumulare şi a circulaţiei cu orice mijloc de transport, în orice perioadă , folosind doar căile de acces şi parcare, aprobate şi delimitate de AJVPS Salaj.

- Accesul auto pe digurile de protectie ale barajului este strict interzis

           - Deplasarile auto pe caile de acces  amenajate pentru pescari este permisa in limita  vitezei  de 30 km pe ora si doar pescarilor. Accesul tractoarelor, masinilor mari si a utilajelor grele este strict interzis.

- Peştii subdimensionaţi se eliberează imediat indiferent de starea lor. La cei care au înghiţit cârligul foarte adânc se taie firul de pescuit în dreptul gurii .

- fiecare pescar este obligat sa cunoasca speciile de pesti si sa respecte dimensiunea legala a fiecarei specii conform listei ANPA !

-  fiecare pescar este obligat sa detina saltea de primire si saci de pastrare a pestilor cu dimensiuni mari. Este strict interzis legarea sau ancorarea pestilor cu sfoara sau prin alte  metode.

- fiecare pescar este obligat sa pastreze curatenia si sa ecologizeze standul de pescuit inainte si dupa terminarea partidei de pescuit,  conform prezentului regulament!

- fiecare pescar este obligat sa completeze Fisa de Capturi la fiecare partida de pescuit cu  speciile de pesti capturate, conform ANPA !

- fiecare pescar este obligat sa elibereze imediat  Peştii peste 10 kg respectiv 20Kg pentru specia somn!

- Nădirea şi pescuitul se poate face doar de pe mal  prin aruncare sau cu barcuta de nadire ( navomodel).Ducerea firelor la locul de pescuit , nădirea, în orice alt mod(bărci, înot, etc ) este interzisă!

            – Este interzisa folosirea uneltelor de pescuit care duc la ranirea pestilor.Este interzisa folosirea uneltelor de plasa de orice fel, a materialelor explozive si a curentului electric  si a oricaror metode interzise de lege sau care se pot incadra ca acte de braconaj.

- comercializarea peştilor din pescuitul recreativ sportiv este stric interzisa.

- constructiile de orice fel ( colibe, pontoane…etc) in zona de protectie si pescuit a lacului, sunt interzise!

            - pescuitul din apa in lacul de acumulare Virsolt este strict interzisa

- Faptele de braconaj ,comercializarea peştilor si/sau nerespectarea prezentului regulament, duce la sancţionarea până la excluderea din rândul membrilor acestei asociaţii, pe termen determinat sau nedeterminat , hotărât de Consiliul asociaţiei , în afara sancţiunilor date de celelalte autorităţi.

2. STANDUL  DE PESCUIT

Un stand de pescuit pe lacul de acumulare Vârsolţ , poate fi de maximum 10 m pentru un pescar .

             - Standul ocupat trebuie curăţat înaintea începerii pescuitului si la terminarea partidei de pescuit.
             - Nu se poat ocupa sau reţine standuri de pescuit pentru pescarii care nu sunt la faţa locului.Nu există locuri ocupate dinainte sau locuri destinate cuiva .

             - Nu se pot lăsa beţe de pescuit sub supravegherea altcuiva. Regula , standul este ocupat de primul venit .

- În momentul în care un pescar părăseşte standul de pescuit mai mult de 15 minute, este obligatscoată monturile din apă si betele din stand, in caz contrar betele acestea vor fi ridicate de catre paznic si predate la sediul Clubului ca unelete de pescuit abandonate !  

4. AMBARCATIUNI

- Deţinerea de barcă pe conturul lacului este strict interzisă.

introducerea de bărci şi ambarcaţiuni de orice tip pe lacul de acumulare este strict interzisa , conform hotărârilor luate de Apele  Române  privind protecţia calităţii apei- exceptie facand navomodele-le pentru nadire !

 

 5.  CAMPAREA:

-          camparea  în zona de pescuit a lacului este permisă doar cu corturi personale. Orice construcţie improvizată sau rulote sunt interzise.

-         Camparea în zona de protecţie a barajului, sau unde nu este delimitat , la mai puţin de 50 m de marginea apei .”Taberele permanente organizate” sunt  interzise . Personalul de serviciu va monitoriza durata fiecărei campări pentru a exclude posibilitatea creării de avantaje nepermise din partea unor grupe de interese , care nu au în obiectiv pescuitul sportiv/recreativ, ci obtinerea de foloase materiale.

-         Scaldatul si pescuitul din apa in lacul de acumulare Virsolt este strict interzisa

-         parcarea masinilor in zona dig-mal, zona de protectie sau la mai putin de 50 m de mal este strict interzisa!

-         Aprinderea focului  este permisa doar sub stricta supraveghere a pescarului si acesta la plecare se va asigura ca focul este  stins!

-         La părăsirea locului de campare si/sau  pescuit – locul v-a fi curatat de resturi menajere . La plecare gunoiul trebuie depus în locurile amenajate , în containerele puse pentru acest scop.

-         Se interzic auditiile muzicale,organizarea de picnicuri pe fond sonor zgomotos, transformarea pescuitului in serbare campeneasca !

Orice pescar , membru a Clubului Pescarilor – AJVPS Sălaj are obligatia să se supuna controalelor şi controlorilor din partea AJVPS Sălaj şi a organelor abilitate. Fiecare pescar are obligaţia de a prezenta permisul de pescuit , carnetul de membru pescar  si fisa de captura în cazul efectuării controaleleor, precum şi dovada că a luat la cunoştinţă prezentul regulament.         

 CAP. IV . SANCTIUNI   A.J.V.P.S. SALAJ

1. Avertisment scris sau verbal.

- Se poate aplica doar pentru lit.a de la pct. 2.si doar o singura data!

 2. Suspendarea dreptului de pescuit si retragerea carnetului de  membru pescar astfel:

a) De la 1 lună la 3 luni pentru:

          – Nepăstrea curățeniei la standul de pescuit.

          – Accesul cu auto/moto pe digurile de protecție.

          – Necompletarea Fișei de Captură.

          – Legarea sau ancorarea peștilor prin orice metodă.

          – Pescuitul din apă.

          – Construcția de orice fel de pontoane în zona de pescuit.

          – Nepăstrarea distanței de 10 m dintre standuri.

          – Producerea de gălăgie prin orice mod și cu orice aparate.

b) De la 3 luni la 6 luni pentru:

          - Reținerea de către o persoană a mai mult de 5 kg pește/zi, cu excepția cazului în care s-a pescuit un sigur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg.

          – Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și viețuitoarelor acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție.

          – Pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.

          – Capturarea peștelui cu unelte de plasă și pripoane.

          – Pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 maval de baraj.

         – Nădirea prin alte moduri decât de pe mal sau cu bărcuțe teleghidate.

             - Deținerea de orice fel de ambarcațiunr pe conturul lacului cu excepția bărcuțelor teleghidate de nădire.

c) De la 6 luni la 1 an pentru:

          – Neeliberarea peștilor peste 10 kg sau 20 kg în cazul somnului.

          – Pescuitul cu mai mult de 4 undițe/lansete cu cel mult 2 cârlige fiecare.

          – Pescuitul peștilor sub dimensiunile legale.

          – Aruncarea sau depozitar, de către pescari, a deșeurilor menajere și a oricăror materii și materiale, produse și substanțe poluante pe malurile râurilor, pîraielor, lacurilor, bălților și amenajărilor piscicole.

d) De la 1 an la 3 ani pentru:

          – Transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește.

          – Producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirel

          – Pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare.

          – Deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament.

          – Pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.

          – Pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vi prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel.

          Pentru litetrele a, b și c, în perioada de suspendare nu se include Periada Anuală de Prohibiție a Pescuit

 3. Propunerea de suspendare/excludere , către inspectorul zonal A.N.P.A.pentru suspendarea / retragerea permisului de pescuit eliberat de ANPA. Contestatiile se depun la sediul filialei teritoriale ANPA, in termen legal.

   4. Clubul Pescarilor din cadrul AJVPS Salaj poate sa retraga dreptul de acces , implicit de pescuit, pe lacul de acumulare Varsolt , celor care nu respecta prezentul regulament.

     La constatarea abaterilor , controlorii autorizati de A.J.V.P.S.Salaj, pot reţine carnetele de membru pescar.

Consiliul Clubului Pescarilor si ulterior Consiliul de Conducere a A.J.V.P.S.Sălaj va dezbate şi va hotărî aplicarea sancţiunilor ,dupa regulamentul de aplicare elaborat de Comisia de pescuit recreativ-sportiv si regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/ sportiv si a Statutului AJVPS Salaj.

5. Conform Satutului AJVPS Salaj – pot fi exclusi din randurile membrilor AJVPS Salaj , cei care aduc prejudicii si incriminari asociatiei respectiv -Clubului Pescarilor!!!

 

Secretar  Clubul Pescarilor                                   Director AJVPS Salaj

           Veronica Ispas                                                      ing. Cristian Crisan